Flaim is per direct op zoek naar een werkvoorbereider die fulltime aan de slag kan.

Doel van functie:
Efficiënt verloop van 1e-lijns keuringen e/o testen volgens keurings– e/o testplannen. Informatieverstrekking aan de uitvoeringsorganisatie over de gerealiseerde productkwaliteit dat wil zeggen voortgang en resultaten van 1e-lijns keuringen e/o testen.

Werkzaamheden:

  • Coördineren en aansturen van uit te voeren 1e-lijnskeuringen e/o testen volgens keurings– e/o testplannen met inachtneming van de uitvoeringsplanning. Bewaking doorleiden van keurings– en testresultaten naar werkpakketen en werkpakket-activiteiten ten behoeve van betaalbaarstelling.
  • Leveren van informatie aan de uitvoeringsorganisatie via de Manager Voorbereiding over de voortgang en resultaten van door Keuringsmedewerkers uitgevoerde 1e-lijns keuringen e/o testen volgens keurings– e/o testplannen. Bij regulier verloop kunnen keuringsregistraties worden doorgeleid naar vervolgprocessen (betaalbaarstelling e.d.). Bij bijzonderheden e/o afwijkingen bewaakt de Keuringscoördinator het verloop van toepasselijke ondersteunende processen, waaronder het afwijkingenproces. Bewaking van beoordeling / verificatie van keurings– e/o testplannen door (hoofd-)uitvoerders en in voorkomende gevallen keuringsmedewerkers, technologen en laboranten.
  • Stelt in samenspraak met werkvoorbereiding en in samenhang met actuele detailplanningen maatregelen c.q. aanpassingen vast ten aanzien van geplande 1e-lijnskeuringen e/o testen. In overleg treden met de lijnfuncties (managers Voorbereiding / Uitvoering) e/o QA/QC–coördinator bij conflicterende resultaten uit 1e– en 2e-lijnskeuringen. Bij escalatie wordt een besluit over wel of niet ingrijpen genomen binnen de lijnorganisatie op het niveau Manager Uitvoering, zonodig Projectmanager. Bewaking van werken conform (standaard)keuringsplannen Bewaking van budget keuringen.
  • Indien daartoe relevante aanleiding bestaat terugkoppelen naar de beheerder van het managementsysteem PMI over het keurings-/testproces uit het PMI. Daartoe behoren in elk geval structurele aspecten vanuit de evaluaties van werk- en keuringsplannen door Keuringsmedewerkers.
  • Informatie over voortgang en resultaten van 1e-lijnskeuringen e/o testen periodiek opmaken als statusrapport met behulp van de keuringsdatabase. Periodiek inventariseren van trends in 1e-lijnskeurings- e/o testresultaten.

Voorwaarden:

Minimaal HBO opgeleid.

Meerjarige civieltechnische ervaring bij integrale projecten in uitvoering. 

Beheersing van de Nederlandse taal.

In bezit van een VCA opleiding VOL-VCA voor operationeel leidinggevenden is verplicht.

Bijzonderheden:
De verantwoordelijkheden ten aanzien van 1e-lijnskeuringen zijn expliciet gescheiden van 2e-lijnskeuringen onder verantwoordelijkheid van de QA/QC–coördinator.

Meer weten over deze functie? Solliciteer direct via onderstaand contactformulier!

Indien mogelijk ontvangen we je cv graag in word.

Direct solliciteren

Max. grootte: 7000kb Uitbreidingen: pdf,doc,docx,pages
Ik ga akkoord met de voorwaarden.
Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

De 5 belangrijkste wijzigingen van wetsvoorstel BIG II

De 5 belangrijkste wijzigingen van wetsvoorstel BIG II

Het nieuwe wetsvoorstel Beroepen Individuele Gezondheidszorg, oftewel BIG II,...

Lees bericht

‘Eerste Nederlandse zonne- en windenergiepark’

‘Eerste Nederlandse zonne- en windenergiepark’

Nederland krijgt het eerste energiepark dat uit een combinatie van...

Lees bericht
© Flaim engineering connections 2019